PROJECT FUNCTIONEEL & CONNECTED PRINT

De uitdaging

Algemeen doel

Het informeren, ondersteunen en begeleiden van Vlaamse grafische bedrijven bij de conversie van commerciële drukkerij naar de integratie van functionele en ‘connected’ printtechnieken en materialen, ter productie van halffabricaten en industriële eindproducten.

Binnen de groep van zo’n 675 ‘klassieke’ Vlaamse grafische bedrijven richten we ons vooral op deze die labels, commercieel printwerk, verpakkingsproducten (o.a. voor de farmaceutische sector), alsook een reeks specialtyproducten maken, hetgeen in totaal ruwweg een 450-tal bedrijven inhoudt.

Concrete doelen

Onze focus zal in belangrijke mate liggen op producten, die gebruik maken van de NFC-technologie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de integratie van afgewerkte NFC-componenten in grafische producten. Het zelf printen van de antennes met conductieve inkten is een volgende stap. De huidige ontwikkelingen, i.e. het tevens printen van de NFC-chip naast de antenne, zullen eveneens op de voet gevolgd en, waar relevant, mee opgenomen worden. Ook andere ‘connected’ (bv. RFID gebaseerde) technieken kunnen geïntegreerd worden.

Met als specifiek doel het trachten te verruimen van de afzetmarkt van deze groep bedrijven via diversificatie, i.e. via het creëren van nieuwe producten en oplossingen die niet enkel de ‘dagdagelijkse problemen oplossen’, maar ook cross-sectorale opportuniteiten genereren. 

Eerste streefcijfer is dat tijdens dit project zeker de helft van onze doelgroep, i.e. 225 bedrijven, de mogelijkheid tot integratie in hun productieproces van dit functioneel & ‘connected’ printen minstens bestudeerd zal hebben.

Daarnaast beogen we dat, voor het einde van het project, een 50-tal bedrijven, i.e. ruim 10% van onze doelgroep, reeds concrete stappen ondernomen zal hebben betreffende het invoeren van oplossingen om hun (productie-) processen aan te passen, met inbegrip van het creëren van toegevoegde waarde via functionele & ‘connected’ printproducten (KPI-1).

En dat 50 bedrijven extra aangegeven hebben om de nodige integratie-/productiestappen te willen voorbereiden (KPI-2), zodat minimaal 100 bedrijven, i.e. ruim 20% van onze vermelde doelgroep, binnen 2 jaar na projecteinde de beoogde conversie/integratie opgezet zullen hebben.

Het doel

Het project beoogt om op termijn bij (minstens) 100 traditionele Vlaamse grafische bedrijven een stabilisatie van de (huidige) tewerkstelling te realiseren, in tegenstelling tot een afname van (minstens)150werknemers over 5 jaar (i.e. volgens de huidige tendensen). Door bovenop het opvullen van de overcapaciteit eveneens – over een periode van enkele jaren – (gemiddeld) 15% extra capaciteit te kunnen creëren, zal de tewerkstelling voor deze groep bedrijven op termijn nog met 100 VTE kunnen stijgen, alsook hun totale omzet met ± 36 miljoen € kunnen toenemen. Daarbij is er een positieve impact op (Vlaamse) toeleveranciers van deze bedrijven, i.e. producenten van conductieve inkten en substraten. Tenslotte zullen ook 10 à 15 (in Vlaanderen gevestigde) bedrijven buiten de grafische sector geïnformeerd & ondersteund worden bij het proces om hun in-house digitale printproducten evenzeer ‘connected’ te maken.