Waar gaan we heen? Markten, trends en cijfers

  • 16/02/2023
  • 9:00 am - 12:00 pm
  • Online
  • Vanaf €278

Omschrijving

Peter Luit is als redacteur dagelijks bezig om technologische en business evoluties in onze markt op te volgen. In deze opleiding geeft hij een goed overzicht en inzicht in de algemene ontwikkelingen van de grafische sector. De inhoud omvat globale cijfers van de omzetontwikkelingen binnen de industrie in België, Nederland en globaal ook (ter vergelijking) Europees en wereldwijd. Verder ook een analyse van de verschillende deelsectoren commercial, packaging, labels en large format (LFP). 

Welke trends spelen in deze segmentatie een rol? We kijken daarbij naar technologie, workflows (web-to-print) en applicaties. Ook het onderscheid tussen ‘conventionele technologie’ versus ‘digitaal technologie’ wordt besproken. 

Tot slot een overzicht van opvallende ontwikkelingen bij bepaalde spelers in de markt, die zich op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden in één van bovengenoemde ontwikkelingen. Daarbij kijken we ook naar specifieke marktapplicaties.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ceo’s/directeuren, algemeen leidinggevenden, verkoop- en marketing medewerkers van zowel producerende (creatieve) grafische bedrijven als toeleveranciers in de breedste zin van het woord.

PaperPackSkills ondersteunt VIGC-trainingen

Sinds April 2021 is er een akkoord tussen het sectorfonds PaperPackSkills van de papier- en kartonbewerking (Indufed) – PC136 / PC222 en VIGC om VIGC-initiatieven actief te ondersteunen. Op die manier kunnen bedrijven die onder de desbetreffende paritaire comités vallen hun deelnamekosten geheel of gedeeltelijk recupereren.

Deze regeling geldt o.a. voor:

  • Het volledige VIGC open trainingsaanbod. Ben je als bedrijf VIGC-lid dan betaalt het sectorfonds PaperPackSkills mogelijks het volledige bedrag van de halve dag of dagopleiding terug. Ben je geen VIGC-lid dan moet je zelf nog 50€ bijdragen aan een opleiding.
  • Voor de VIGC-consultancy wordt er mogelijks een tegemoetkoming van 50% voorzien.

Doe een steunaanvraag, dit kan zowel voor als na jouw inschrijving voor de training. https://www.vigc.be/steunaanvraag-paperpackskills/

Kostprijs

Leden - €278
Niet-Leden - €405

Inschrijven

KMO Portefeuille
Erkenningsnummer: DV.O101579

Docent(en)

Peter Luit
,

Peter Luit (1958) is sinds 1993 zelfstandig adviseur in de volledige breedte van de mediawereld. Hij schreef vele jaren voor het Grafisch Weekblad en weet op objectieve wijze de verhoudingen tussen printmedia en digitale media te positioneren.

Locatie

Online

Inschrijven

Waar gaan we heen? Markten, trends en cijfers - 16/02/2023. (Leden) - €278
Waar gaan we heen? Markten, trends en cijfers - 16/02/2023. (Niet-Leden) - €405