Het Congres

Het Congres is sinds 2015 het jaarlijkse referentie event voor de grafische sector in België en Nederland. Ons doel is om zoveel mogelijk productiebedrijven, leveranciers en studenten enthousiast te krijgen om deel te nemen en zo contacten en kennis ui te wisselen. We bepalen jaarlijks een nieuwe invalshoek. Zo hebben we doorheen de jaren al heel veel diverse en interessante sprekers kunnen overtuigen om hun verhaal met grafisch België en Nederland te delen.

Het Congres staat ieder najaar in oktober of november geprogrammeerd. Als fysieke eventlocatie kiezen we steevast voor Congrescentrum Lamot in Mechelen. Niet toevallig een oude bierbrouwerij 😉