Hackathon

Een hackathon is een methode voor het creatief oplossen van problemen die is ontworpen om disruptieve innovatie te stimuleren. Deze formule is meestal beperkt in de tijd (24u-48u). De deelnemende teams (individuen kunnen ook deelnemen en worden door ons begeleid naar bestaande of nieuw te vormen teams!) werken aan vooraf door hen bepaalde uitdagingen naar nieuwe concepten, bedrijfsmodellen, processen en gaan hierbij zo ver mogelijk om tastbare resultaten op te leveren.

Aan het einde van de hackathon worden deze teamresultaten voorgelegd aan een jury die vervolgens de meest veelbelovende projecten belicht. Het doel van onze hackathon is om de grafische sector toekomstbestendig te maken. Alle belanghebbenden uit de sector worden uitgenodigd om bij te dragen aan de meest urgente uitdagingen van de sector!