Europese papier- en kartonbranche kromp met 6%

CEPI is de Europese non-profit vereniging die de papier- en kartonindustrie vertegenwoordigt. De organisatie met 21 werknemers is gevestigd in Brussel en heeft vier permanente comités, die strategische langetermijnperspectieven bieden voor de kwesties die de industrie aangaan. De voorlopige cijfers over 2022.

De krimp van 6% wordt toegeschreven aan de enorme prijzenstijgingen op het gebied van grondstoffen en energie, hetgeen in de algehele Europese economie stagnatie opleverde. De totale Europese papier- en kartonproductie bedroeg 84,4 miljoen ton. Grafische papier is de belangrijkste krimpmarkt, tegenover de groeimarkt, vertegenwoordigd door papier en karton voor verpakkingen. 47 miljoen ton papier wordt geproduceerd binnen recycling processen.

De trend van de verschillende types papier & kartonproductie.

Tijdens de corona-pandemie stortte in het tweede kwartaal van 2020 de productie in, maar herstelde weer aan het einde van dit jaar en kwam zelf in 2021 zelf weer in evenwicht en zelfs boven de productie van 2019. De daling in 2022 mag dan ook veel ingrijpender worden genoemd. Ondanks de cijfers van 2022 denkt CEPI dat in dit jaar langzaam maar zeker weer sprake zal zijn van herstel in de Europese markten.

Grillig verloop van kwartaalcijfers: Corona-jaar 2020 alsook 2022.

Verdeeld naar papiersoorten

De productie van karton plus ander verpakkingskarton – hoofdzakelijk gebruikt voor retailverpakkingen – daalde met 4,1%. De productie van verpakkingskarton – gebruikt voor de productie van papieren zakken – daalde met 5,2%. Het aandeel verpakkingsproducten bedroeg 59,8% (59,1% in 2021) van de totale papier- en kartonproductie, terwijl alle grafische producten goed waren voor 26,1% (27,7% in 2021).

Verdeling van de papier- en kartonproductie naar soorten

Op basis van bovenstaande verdeling betekent dit dat de productie van gestreken en ongestreken grafisch papier met respectievelijk 15,8% en 8,5% is gedaald ten opzichte van 2021. De productie van houtvrij grafisch papier daalde met 8,0%, terwijl de productie van mechanisch grafisch papier met 16,3% daalde. De export naar niet-CEPI landen (*) daalde met 13,3%. Import nam met 6,8% toe. Export naar Rusland daalde door de huidige economische sancties met maar liefst 68%, terwijl de import daalde met 35%.

Naar waar exporteren de CEPI-landen papier en karton?

Pulpproductie

De productie van pulp (geïntegreerd + markt) is met 3,7% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, met een totale productie van ongeveer 35,9 miljoen ton. De productie werd beïnvloed door tijdelijke stilstanden en stakingen begin 2022. De productie van mechanische pulp daalde met 5,4%, terwijl de productie van chemische pulp met 3,3% daalde ten opzichte van 2021. Chemische pulp is goed voor 77% van de totale pulpproductie.

Pulpproductie in Cepi-landen.

CEPI toch positief

CEPI directeur Jori Ringman

De economische stagnatie binnen de EU in de loop van het tweede semester 2022 en het feit dat de papierindustrie haar producten op de internationale markt afzet, waar de groei eveneens stagneert, hebben bijgedragen tot de tijdelijke daling van de concurrentiekracht. Toch behoudt de Europese papierindustrie, die van oudsher veel exporteert, een positieve handelsbalans.

Cepi ziet trends die op lange termijn een stabiele situatie in de hand werken, en rekent tegelijk op de Green Deal van de EU om die stabiliteit te onderbouwen. Eén van de positieve trends waar de federatie op wijst, is het gebruik van papier voor recyclage, ook al is die activiteit in vergelijking met 2021 er met 6,4 procent op achteruit gegaan. “De hoge elektriciteits- en gasprijzen hebben een aanzienlijke impact gehad op die papierbedrijven die voor hun productie het sterkst van papierrecyclage afhankelijk zijn, en dat heeft op de resultaten over 2022 gewogen”, zegt CEPI directeur Jori Ringman.

Verpakkingspapier en -karton, die hoe langer hoe meer de plaats van fossiele alternatieven innemen, blijven op hun beurt een belangrijke groeimotor voor de sector. Ondanks een productiedaling bij het verpakkingspapier in Europa, ligt het niveau daarvan nog altijd hoger dan voor de corona-crisis.

“We zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een groenere economie op lange termijn kansen voor de Europese papierindustrie inhoudt”, besluit Ringman.