Duiding in 2020

Beste lezer,

Vanwege het Eye-Opener-redactieteam wensen we jullie het beste voor 2020. Een DRUPA-jaar waarin we jullie maandelijks technologie & trends in de grafische industrie zullen duiden. Op onze eerste afspraak, “VIGC & Febelgra trappen samen af”, kon je reeds kennismaken met de geplande activiteiten voor het komende jaar (zie “VIGC Trapt het jaar af!” voor meer details in deze nieuwsbrief) en hierover zullen we natuurlijk ook rapporteren in onze nieuwsbrief. DRUPA, de vierjaarlijkse hoogmis voor de grafische sector, zal een waardemeter zijn van de staat van de grafische industrie. Leveranciers zullen zich hier profileren met nieuwe oplossingen om efficiënte kwalitatieve printproducten te vervaardigen. Wanneer we terugblikken op enkele typische DRUPA-trends uit de vorige editie (2016), dan wordt duidelijk hoe met trends en hypes uit de industrie moet omgegaan worden.

UV, Low energy UV, H-UV, LED-UV?

Grafische productieprocessen bevatten traditioneel een hoog gehalte aan VOC’s (Volatile organic compounds of vluchtige organische stoffen): isopropanol in vochtwater, solventen in inkt. De vrijgekomen gassen tijdens het drukproces zijn schadelijk voor het milieu wat niet strookt met het Europese milieubeleid. Op de vorige editie van DRUPA pakte zowat elke persfabrikant uit met UV, HUV en LED-UV-compatible drukpersen. Inkt uitharden onder ultraviolet licht houdt een flinke VOC-reductie in. Ondanks dit sterke ecologische voordeel (zie onze White paper over LED-UV-vellenoffset voor meer info) zijn UV en LED-UV inkten toch nog niet de standaard geworden in vellenoffset. De kostprijs van LED-UV-inkten (tot 3X deze van solvent-inkt) blijkt vaak investeerders af te schrikken. Oorzaken zijn te vinden in de beschikbaarheid van basisgrondstoffen voor het maken van UV-inkten. Foto-initiators, een chemische stof zetten die het uithardingsproces van inkt in gang zetten, spelen hierbij een sleutelrol. Wereldwijd zijn er maar een handvol chemische bedrijven die foto-initiators produceren, wat de inktprijs al niet ten goede kwam. Een tragische ontploffing bij de chemische producent Jiangsu Tianjiayi Chemical in China op 21 maart 2019 hielp ook niet echt: 78 doden waarbij het volledige industriële park gesloten werd. Hieronder ook verschillende producenten van pigmenten en foto-initiators, met opnieuw prijsstijgingen tot gevolg. Dit zijn onvoorspelbare elementen met aanzienlijke effect op de ingezette trend op Drupa 2016.

Fig 1. Ontploffing van een chemische fabriek in China met prijsstijgingen voor UV-inkten tot gevolg.

Hoge snelheid inkjet

Op DRUPA 2016 toonde zowat elke persfabrikant zijn eigen inkjet-oplossing, zowel in vellendruk als rotatiedruk vonden we hoge snelheid inktjetpersen terug. Anno 2020 zijn er succesvolle hoge snelheid inkjet-printtoepassingen in de markt terug te vinden maar met de nodige kanttekeningen. In het algemeen is het aandeel digitaal geproduceerd drukwerk stijgende, maar nog vrij klein ten opzichte van het totaal volume (<10%). Inkjet is (nog) geen vervangende technologie voor kostprijs efficiënte, hoog volume offsetdruk. Wel zagen we mooie voorbeelden van trends waar inkjet de goedkopere oplossing werd. Elanders, wereldwijd print & packaging bedrijf, vond een goede match tussen de marktvraag naar kleinere oplages van industriële catalogi met meerdere taalwissels en inkjet als printtechnologie.

Fig. 2. Bron: Peter Sommer – Elanders, president Print & Packaging, met een kostenvergelijking inkjet – offset voor industriële catalogi

Concluderend kunnen we stellen dat technologie en trends enkel met objectieve duiding relevant en waardevol kunnen zijn. Samen met de partnerberichten is dit hetgeen je mag verwachten van het Eye-Opener redactieteam, veel leesgenot!

Uw redacteur,

Fons Put

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.