Download white paper SMART PACKAGING

Verpakkingen zijn ooit begonnen als een hoofdzakelijk opslag -en transportmiddel. Vandaag de dag omvat verpakkingsdesign flink wat extra functies: gedrukte merk -en wettelijke verplichte informatie (voedselverpakkingen) en barcodes voor identificatie en logistieke efficiëntie. Een verpakking is een complex product dat flink wat kennis vereist in materiaalselectie, wetgeving, druktechnologie, logistiek, marketing…’Smart packaging’ duidt op nieuwe technologieën om dit complexe product verder te optimaliseren. In deze White paper geven we inzicht in een de beschikbare technologieën die bijdragen tot een verbetering van een aantal belangrijke verpakkingsfuncties:

  • Ecologie: hoe de afvalberg verminderen?
  • Merken: hoe zorgen voor een betere klantenbinding?
  • Logistiek: beter overzicht waar de verpakking zicht bevindt en correct is getransporteerd.
  • Namaak: betere bescherming tegen de zwarte markt met nagemaakte producten van mindere kwaliteit.
  • Tegengaan voedselverspilling. Hoe kan de verpakking de bewaartijd van voedsel verlengen?

Deze White paper is gemaakt met medewerking van VLAIO. Op advies van de stuurgroep is ze Engelstalig opgesteld: terminologie in ’smart packaging’ is grotendeels Engelstalig wat het voor Vlaamse bedrijven eenvoudiger maakt hierover intern en met klanten te communiceren. Veel leesgenot – Happy reading!

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.