Download GWG2015 PDF/X WORKFLOW

Introductie

De huidige Ghent Workgroup specificatie 1v4 is voor jaren dé standaard geweest voor het uitwisselen van PDF-documenten in de grafische industrie. Voortgaan op een dergelijke standaard is altijd moeilijk, maar we voelen aan
dat het nodig is om up-to-date te blijven met de technologische veranderingen. De nieuwe GWG2015-specificatie, gebaseerd op PDF/X-4 specificaties, is daaruit voortgevloeid.

Transitie

Er zijn fundamentele verschillen tussen de huidige 1v4 en de GWG2015-specificatie. Om die reden verwachten we geen directe transitie in de markt. We gaan ervan uit dat de GWG2015-specificatie opgepikt zal worden als aanvaardbaar
en dat de huidige 1v4 pas na een lange transitieperiode niet meer gebruikt zal worden. Een aantal nationale en internationale organisaties gaan deze nieuwe standaard ondersteunen. We verwachten ook dat de volledige workflow, applicaties en procedures getest zullen worden, om er zeker van te zijn dat iedereen de nieuwe specificaties op een goede manier ondersteunt. Zeker als je RGB-beelden gaat toelaten.

Doelstelling

Een aanpassing is gemakkelijk als het duidelijk is wat er juist verandert en wat de impact van de aangepaste keuze heeft op de huidige en toekomstige manier van werken. In deze paper gaan we alle topics overlopen in duidelijke en
klare taal met voorbeelden, om aan te geven wat de redenen en discussies waren om de huidige manier van werken te gaan aanpassen.

Dit is geen technisch (developers) document maar een document voor creators en ontvanger(s) om een goede keuze te maken van de te gebruiken standaard en om de nieuwe mogelijkheden van GWG2015 uit te leggen (meer
technische documentatie is beschikbaar, we adviseren dat je hier de Ghent Workgroup website raadpleegt voor meer informatie).

Carl Van Rooy