Download Future of packaging report

Verpakkingen worden door veel consumenten aanzien als een noodzakelijk kwaad en de consument verwacht  van de overheid en industrie een oplossing voor de wereldwijde plasticvervuiling.

Om aan de behoefte aan oplossingen voor deze toch wel complexe materie te voorzien werd de collaborative industry group on the Future of Packaging opgericht.

Dit rapport presenteert de bevindingen van deze experten groep uit de Retail verpakkingen supply chain.

De experten zijn 6 keer bijeengekomen om strategische prioriteiten te identificeren voor de toekomst van verpakkingen.

Al snel werd er vastgesteld dat deze problematiek niet alleen kan opgelost worden door het aanpassen van de gebruikte materialen, maar dat er ook inspanningen moeten gebeuren op gebied van:

  • consumenten gedrag en communicatie
  • milieumaatregelen
  • Afvalinfrastructuur en inzamelingssystemen
  • Materialen
  • Beleid en wetgeving
  • Organisatieverandering

Dit rapport geeft enkele inzichten die ons kunnen helpen om een strategie op te zetten voor het maken van verpakkingen die voldoen aan de eisen die de eindgebruiker en dus ook onze klanten nu en in de toekomst verwachten.

Het rapport sluit af met de oproep om allemaal – overheid, industrie, afvalbedrijven en consumenten – een rol op te nemen en samen oplossingen zoeken.

Een aanrader, veel leesplezier.

Carl Van Rooy