PROJECT DIGITALE PRINTTECHNOLOGIE

Overzicht

Op 1 mei 2017 werd gestart met de uitvoering van het VLAIO-project ‘Gebruik van digitale printtechnologie’. De term ‘digitaal printen’ verdient in de eerste plaats een verklaring. Het lijkt aanvankelijk een contradictio in terminis: grafische communicatie kan plaatsvinden door inkt op papier, ofwel door gebruik van digitale apparaten (desktopcomputer, iPad, smartphone…), maar digitaal printen? Bekijken we conventionele druktechnieken als offset en flexo, dan is het drukmoment hier de basis van de technologische ontwikkeling. In offset is dit het contact tussen een water/inkt mengsel op een drukplaat in contact met een rubberdoek, in flexo het contact tussen een flexibele drukvorm en papier. Evoluties zijn terug te vinden in procesvereenvoudiging (bijvoorbeeld waterloze offset) en nieuwe inktformuleringen (LED-UV). Voor digitaal printen geldt eigenlijk hetzelfde: het drukmoment blijft de basis van de technische vooruitgang. In electrografie is dit het contact met elektrisch geladen tonerpartikels, in inkjet het contact van een inktdruppel op papier. De grootte van inktdruppel is hierbij een duidelijke innovatieparameter. De term “digitaal” is dan ook bijna uitsluitend terug te brengen tot de afwezigheid van externe apparatuur om drukvormen aan te maken: het drukbeeld wordt in de drukpers opgebouwd (*). Dit laatste maakt een variabel drukbeeld mogelijk met hierdoor opties tot nieuwe businessmodellen. Je kan er natuurlijk niet langs kijken: producenten van toner en inkjetpersen zijn steeds meer nadrukkelijk aanwezig op internationale beurzen. De laatste Drupa vakbeurs toonde een omvangrijk aanbod inkjetpersen, zelfs bij de conventionele drukpersbouwers. Het laag kwalitatieve, compacte nozzle-concept is uitgegroeid tot hoge-resolutie printsystemen op brede formaten! Een tweede niet te onderschatten trend is procesvereenvoudiging. Inkjet –en tonermachines worden in de markt gezet als bedrijfszekere systemen met minimum aan bediening & onderhoud. Dit heeft voorzeker zijn weerslag op kostenberekeningen en zet ook de deur open naar print-implementaties in andere industriële sectoren (o.a. direct-to-container-print).

(*): in offset zijn ook concepten ontwikkeld met plaatontwikkeling in de drukpers. Dit is echter nooit succesvol geweest en dan ook snel afgevoerd.

Enquête

In samenwerking met de partner Keypoint Intelligence/InfoTrends werd een enquête opgesteld waarna gedurende de periode december 2017- maart 2018 feedback werd ingezameld van productiebedrijven. In de bevraging werd gepeild naar het huidige aanbod printproducten, de gebruikte printtechnologie, geplande investeringen en verkoop -en marketingstrategieën. Na analyse van de resultaten zijn deze gecommuniceerd tijdens het VIGC-event ‘trapt af’. In dit event kwamen 2 sprekers aan het woord die enquêteresultaten uit de digitale print kwamen voorstellen:
Karen Kimerer, ooit begonnen als kleurspecialist bij Xerox maar nu uitgegroeid tot Associate Director van de Amerikaanse InfoTrends Business Development Group, stelde onder de titel “Grow Your Business in 2018” een aantal marktevoluties voor en hoe bedrijven hier voordeel uit kunnen halen. Haar aanbevelingen tot meer omzet:

  • Denk na over je klant. Hoe gaat jouw klant met zijn eigen klanten om? Wat wil je klant bereiken (nieuwe klanten aantrekken, meer brand awareness,)? Welke zijn voorkeur-communicatiekanalen?
  • Toepassingen zorgen voor groei. Sleutelwoorden zijn hier personalisatie, QR-Codes, NFC, augemented reality, gepersonaliseerde video.
  • Analyseer klantenorders: welke producten worden gekocht? Welke niet? Informeer klanten over het nog niet ingevulde aanbod en onderhoud communicatie.
  • De gebruikservaring. Hiermee gaan Brands zich in de toekomst onderscheiden, meer dan het prijselement.
  • Aandacht voor de uitvoering: dit vraagt een goede organisatie, de juiste mensen, voldoende financiële middelen.

Diepte-onderzoeken: lichtechtheid

De houdbaarheid van de kleuren van digitaal -en conventioneel drukwerk onder invloed van licht was een vaak terugkerende vraag tot studie. In samenwerking met de Arteveldehogeschool Gent en de voornaamste leveranciers van digitale printsystemen werd over dit thema een diepteonderzoek uitgevoerd. Hiervoor werden door leveranciers van inkjet en droge electrografie testprints aangeleverd.

Diepte-onderzoeken: schuurvastheid

Bij vergelijkingen tussen conventioneel (offset) en digitaal drukwerk valt ook steeds de term ‘schuurvastheid’: hoe goed is de weerstand van de bedrukking tegen mechanische belasting (bijvoorbeeld bij transport)? In samenwerking met een verpakkingsbedrijf werd in het VIGC-lab hiervoor een methode voorgesteld.
In samenwerking met een verpakkingsbedrijf werd een praktische onderzoeksmethode opgesteld om de schuurvastheid van drukwerk te kwantificeren. In een diepteonderzoek werden typische printoppervlakken onderworpen aan gedetailleerde oppervlakte-inspectie via een scanning elektron microscope (SEM). Uit de opbouw van inkt -en afwerkingsoppervlakken (lakken) kan al een goede inschatting gemaakt worden naar schuurvastheid.

Diepte-onderzoeken: vergelijking offset-digitaal

Verschillen tussen offset -en digitaal drukwerk is een vaak terugkerende vraag vanuit de drukkerijen. Offset is de meeste dominante druktechniek die door marktwijzigingen aandeel verliest aan digitale druktechnologie. In opdracht van een offsetdrukker werd een vergelijkende studie uitgevoerd.
Ook vanuit de gravure komt dezelfde vraag. Gravure is als druktechniek het meest geschikt voor zeer hoge oplages. In samenwerking met de HAS University of Applied Sciences werden de verschillende druktechnieken vergeleken en gezocht naar geschikte printtechnologie om krimpfolie te bedrukken.

Event: Toegevoegde waarde van print. Drukwerk als premium communicatiemiddel!

Dit event vond plaats in de lokalen van HP. Centraal in het programma staan de nieuwe mogelijkheden van digitale print en afwerking. Personalisatie, gepersonaliseerde afwerking, substraatkeuze en veredeling spelen steeds meer een vooraanstaande rol in de nieuwe generatie printproducten.

Event: VIGC Verbindt 2017

Op 7 december bij AP Hogeschool in Antwerpen vond de eerste editie van ‘VIGC Verbindt’ plaats. De grafische industrie verzamelden samen met de studenten grafisch design in de grote aula van de Campus Ellermanstraat voor presentaties op vlak van packaging design en aangrenzende digitale technologie als AR (Augmented Reality). Partners voor dit event waren Esko, Wacom, Jumpline, Grafoc en Lab9.

Event: Packaging & commercial printing – High speed Inkjet

Drukwerkproductie via inkjet was het centrale thema in event in het Europese democenter van Fujifilm. Ontwikkelingen in inkjet hebben geleid tot hogere resoluties, betere drukkwalteit en sneller printer op meerdere en bredere formaten. Drukwerk op vouwkarton golfkarton komt bijgevolg in het vizier van inkjettechnologie. Nieuwe technologie werpt nieuwe vragen op: kan inkjet gebruikt worden voor voedselverpakkingen? Zijn met inkjet bedrukte verpakkingen recycleerbaar? Het VIGC verzamelde tijdens dit event internationale experten op zoek naar antwoorden.

Event: VIGC Verbindt 2018

De tweede editie van dit event vond plaats in het prachtige nieuwe gebouw van Campus Kantienberg in hartje Gent.

Event: Benelux Online Print Event 2018

Online verkoop van drukwerk betekent in veel gevallen lage oplages of zelfs stukproductie. Er wordt in deze sector dan ook stevig in digitale printtechnologie geïnvesteerd. Zo’n 140 bezoekers waren op 31 mei naar het Atomium afgereisd om te netwerken en te luisteren naar presentaties over oude en nieuwe online kansen.