DigiColourCoach

Kleur in digitaal printen

Daar waar offset een hoog gestandaardiseerd proces (ISO12647-2) is, is dit voor digitaal printen veel minder het geval. Toch is het ook hier essentieel om een duidelijk beeld te hebben hoe je hier kwalitatief kan omgaan met kleur en dit van opmaak tot printresultaat. Met de DigiColourCoach wordt dit op een gestructureerde manier in beeld gebracht. Het traject bestaat uit volgende stappen:

Intakegesprek

Hierin wordt het project gekaderd en de werkwijze toegelicht.

Kleurstandaarden & printconfiguratie(s) vastleggen

Het printbedrijf dient aan te geven welke CMYK- en RGB-kleurstandaarden in de workflow worden gehanteerd en welke printconfiguraties (printer, substraten, enz.) men wil gebruiken voor praktische testen.

Aanmaak van testvormen

Op basis van de verstrekte informatie worden testvormen met kleurkaarten en beeldmateriaal aangemaakt.

Detail uit een testvorm voor analyse van een CMYK-workflow.

Analyse van de geprinte testvormen

De afdrukken worden in het VIGC-kleurlab met een X-rite i1PRO3 Plus fotospectraalmeter opgemeten en beoordeeld.

Detail uit een VIGC-kleurrapport.

Rapportage en bespreking van de resultaten

De resultaten van de kleurmeting en visuele beoordeling worden samen met de klant overlopen en verduidelijkt waar nodig. Waar mogelijk, wordt advies ter verbetering van de kleurprestaties meegegeven.


Met de DigiColourCoach biedt VIGC de mogelijkheid om de kleurconsistentie van digitale printflows objectief in kaart te brengen. Het printbedrijf krijgt hierdoor inzicht in de impact van de gemaakte keuzes in opmaak en workflow en de kalibratiestatus van de printconfiguratie.

De DigiColourCoach is ontwikkeld met steun van het industriepartnershap Agoria-Siris en VLAIO. Per werkjaar kunnen 8 Vlaamse bedrijven hiervoor een VLAIO-subsidie ontvangen.

Extra informatie? Contacteer één van onze medewerkers of stuur een mail naar info@vigc.be.