PROJECT DESIGN4FOOD

De uitdaging

Als gevolg van een aantal problemen met contaminatie van voeding, waarvan de oorzaak bij de verpakking lag, is de wetgeving alsmaar strenger geworden. Bij een mogelijke contaminatie wordt ook onmiddellijk overgegaan tot het terugroepen van de ganse partij. Wat uiteraard een enorme economische schade oplevert. Een mogelijke bron van contaminatie is de bedrukking, de drukinkt. Indien deze onvoldoende droog is, kan de inkt ‘overzetten’ tijdens het productieproces: de drukinkt op de voorkant van een vel karton ‘vervuilt’ de achterkant van het bovenliggende vel in de stapel en dus uiteindelijk de binnenkant van de verpakking. ‘Low migration’ inkten’, die speciaal geformuleerd zijn om migratie doorheen verpakkingen te voorkomen, drogen echter zeer langzaam, waardoor het risico op overzetten reëel is.

In dit VIS iv-traject gaat het VIGC voor een ketenbenadering: de sensibilisering en het aanreiken van de tools richt zich tot de drukkerijen, de designers van de verpakkingen én tot de voedingsfabrikanten. Deze laatste groep is belangrijk: zij kunnen de designers en de drukkerijen waarmee ze samenwerken pushen om de correcte inktreductie toe te passen. Voor hen gaat het zeker om introductie van nieuwe technologie: zij werden in het verleden niet met de technische problematiek van inktbezetting op zich geconfronteerd. Om deze doelgroep te bereiken, wordt er samengewerkt met Flanders’ Food(het innovatieplatform voor de voedingsindustrie). Officieel is Flanders’ Food geen projectpartner, maar steunt wel het project en Flanders’ Food zal actief meewerken aan de verspreiding van de informatie, van uitnodigingen voor evenementen, … aan haar leden. Ook met Pack4Food (het consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven dat innovatie in voedselverpakkingen stimuleert) zijn er gelijkaardige contacten.

De technologie

Een technologie die toelaat om minder inkt aan te brengen zonder aan kwaliteit in te boeten, vermindert het risico op overzetten en dus contaminatie. Deze mogelijkheid vindt, omwille van historische redenen, geen algemene ingang, en zeker niet bij de innovatievolgers. Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat ‘inktreductie’ perfect mogelijk is, mits de juiste aanpak. Op dit moment is er geen enkele reden meer om dit niet toe te passen, zeker in offset druktechnologie. Er kan zelfs met veel lagere inktpercentages gewerkt worden dan tot voor kort werd aangenomen.

De bedrijven die al wel inktreductie toepassen, doen dit dikwijls door middel van zogenaamde ‘color servers’ die hoge percentages CMYK vertalen naar lagere percentages CMYK. Recent werd echter aangetoond dat dit bepaalde risico’s inhoudt: bepaalde designelementen kunnen daardoor van kleur veranderen. Een betere manier om dit toe te passen, is om reeds bij het design rekening te houden met deze inktreductie. Alle elementen zijn daarvoor aanwezig, alleen moeten alle spelers in de ganse keten overtuigd worden en aangeleerd worden om het op een correcte manier toe te passen. Het vraagt geen extra handelingen, de manier van werken is exact dezelfde, alleen moet er het juiste type ‘ICC profiel’ gebruikt worden.

Het doel

Het beoogde resultaat is dat het percentage aan jobs met inktreductie dmv een ICC-profiel die bij verpakkingsdrukkerijen binnenkomen, significant zal stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Doelstelling is dat aan het einde van dit VIS iv-traject minstens 66% van de verpakkingsdrukkerijen (215 bedrijven) inktreductie gebruikt en ook aanbeveelt aan de designers waar men mee werkt.

De directe economische impact is het verlagen van de inktkosten. Een besparing van 20% op een totale inktkost van 87,5 miljoen euro/jaar, goed voor 17,5 miljoen euro/jaar besparing, is haalbaar. Maar ook het voorkomen van afgekeurde orders door het overzetten van inkt (8,75 miljoen euro/jaar) is een directe economische return. Daarnaast is ook het vermijden van mogelijke recalls van producten een belangrijk economische en maatschappelijke impact.

Indien op de correcte manier toegepast is het gebruik van inktreductie een eenvoudige technologische ingreep met onmiddellijk resultaat. De uitdaging is om alle spelers te overtuigen om het te gebruiken en op een correcte manier, om hen te leren het op een correcte manier te gebruiken.