De kwaliteit van de vouw in kartonverpakkingen

Voor verpakkingen in vouwkarton is het belangrijk dat deze past in het navolgend vulproces, bijvoorbeeld met koekjes of iets dergelijks. De kwaliteit van de aan gebrachte rillijnen op het karton bepaalt hoe goed de doos kan worden open geplooid. Dat hier naar gelang de gebruikte apparatuur significante verschillen kunnen ontstaan kan je zien op onderstaande afbeelding.

Fig. Doorsnede van de rillijn van geplooid vouwkarton via 2 verschillende machines.

De klant wist ons te melden dat slechts één van de twee rillijnen voldoet voor het navolgende automatische vulproces. Wil je de kwaliteit van de rillijn kwantificeren kan je beroep doen op gespecialiseerde apparatuur om rillijnen aan te brengen (o.a. de Crease Proofer van IGT Testing Systems) om daarna de stijfheid van het karton op te meten.

De Infodesk is één van de ledenvoordelen bij VIGC. Het fungeert als ‘eerste hulp’-lijn naar onze VIGC-experten, waar leden snel en gratis advies kunnen krijgen voor dringende vragen. Als een vraag complexer is en meer dan één uur onderzoek vereist, kunnen leden gebruik maken van een korting tot 30% op uitgebreider advies.

Veerle Vanpanteghem
Op 1 december 2020 nam Veerle Vanpanteghem de rol van Business Development Manager op. Veerle studeerde af aan het Higro (nu Arteveldehogeschool Gent) waarna ze aan de slag ging bij drukkerij Meulemans (nu Autajon) als verantwoordelijke van het inktlabo.
Daar kreeg ze meteen een inleiding in de boeiende wereld van de colorimetrie en het belang van kleurconsistentie in de verpakkinsgwereld.
Men een tussenstap als application chemist in het R&D-labo van Lawter International (ontwikkeling van drukinktharsen) , werkte ze meer dan 20 jaar bij een grote drukinktleverancier als (Key) accountmanager, waar niet alleen de commerciële maar ook de technische aspecten steeds nauwgezet opgevolgd werden.
Op die manier deed ze zowel ervaring op in coldset, heatset, smallbaanrotatie en sheetfed en dit in verschillende toepassingsgebieden, zowel commercieel drukwerk, publicatie als labels en verpakking. Veerle bouwde hierbij ervaring op met gekende uitdagingen zoals kleurbeheer, duurzaamheid en voedingscontact. Ook werkte ze mee aan IWT-projecten rond migratieaspecten van bedrukte materialen.