De kracht van innovatie

“Jullie hebben makkelijk praten maar als je dagelijks geconfronteerd wordt met operationele problemen, is het niet evident om actief met innovatie bezig te zijn.”

Bovenstaande quote zou zomaar een repliek kunnen zijn op de bewering dat innovatie de sleutel tot een voortvarende en toekomstgerichte grafische sector is. Uiteraard geldt dit voor veel andere industrieën ook. Maar misschien net iets meer voor onze sector die op de proef wordt gesteld niet alleen door het coronavirus maar ook door de digitaliseringsgolf.

Er zijn twee belangrijke invalshoeken die hier spelen. Enerzijds zijn er de interne workflows en processen, anderzijds de producten en de diensten die je als grafisch bedrijf aanbiedt.

Interne processen

Om competitief te zijn is het een conditio sine qua non dat je ervoor zorgt om de interne processen op de rit te hebben. Uiteraard moet je goede druktechnologie in huis halen. De nieuwe conventionele en digitale drukpersen hebben allemaal het potentieel om aan goede snelheden heel kwalitatief drukwerk te produceren. Tot daar meestal geen probleem. Echter ook software, de koppelingen tussen de verschillende processtappen en dus de inrichting van het volledige productieproces zijn zeker zo belangrijk.

Hier kan in de meeste gevallen nog veel winst geboekt worden. Om de één of andere reden verzeilt dit nogal eens op de achtergrond. Nochtans kan de waarde van een procesaudit niet genoeg benadrukt worden. Door jouw proces onder de loep te nemen komt er altijd waardevolle informatie naar boven die je in staat stelt om te optimaliseren en te innoveren. En dit is wat we nu juist meer dan ooit nodig hebben.

Producten en diensten

Maar ook het analyseren van jouw product- en dienstverleningsportfolio moet regelmatig aandacht krijgen. Zijn er nieuwe drukdragers, inkten, afwerkings- en veredelingsmogelijkheden die de klant zou kunnen aanspreken? Kunnen er nieuwe productcombinaties gemaakt worden? Hoe vertaal je het duurzaamheidsgedachtegoed naar jouw bedrijf? Welke mogelijkheden zijn er om digitale producten of diensten te koppelen met fysiek drukwerk? Allemaal heel legitieme vragen die kunnen bijdragen tot het bedenken, testen en produceren van nieuwe producten en diensten. Innovatie is vaak niet eenduidig te omschrijven en nog moeilijker om ‘vast te pakken’. Het moet een voortschrijdend proces zijn dat als het ware in het DNA van het bedrijf wordt ingebakken.

Momentum

Het zal waarschijnlijk nooit een goed moment zijn om jouw bedrijf in vraag te stellen. Maar juist in moeilijke tijden liggen er kansen. Want op zo’n momenten ben je genoodzaakt om op korte termijn te handelen. Hoe heb ik als bedrijf de laatste jaren gepresteerd? Hoe denken de klanten over mijn bedrijf en dito dienstverlening? Hoe toekomstgericht ben ik bezig en waar liggen mogelijk nieuwe opportuniteiten? Allemaal vragen die vandaag meer dan ooit relevant zijn en noodzakelijk om te beantwoorden.

Jammer genoeg wordt voor dit soort denkoefeningen veel te weinig tijd genomen. Hoe kleiner het bedrijf hoe meer er operationeel gefocust wordt en hoe minder men tijd neemt om strategisch over de toekomst na te denken. Nochtans zijn hier op korte en middellange termijn mooie winsten te halen.

De kracht van innovatie kan voor elk bedrijf een hefboom zijn om toekomstgerichte acties uit te werken. Heb je zelf geen idee hoe dit aan te pakken? Laat je dan begeleiden! Met een kleine investering in (eigen) tijd en geld (dikwijls met ondersteuning van de overheid) ben je al een heel eind onderweg.

Jos Steutelings
Jos heeft als prepressverantwoordelijke en business proces manager 18 jaar ervaring opgebouwd in de mediasector bij Concentra en Mediahuis. Hij startte in 2014 bij VIGC als senior innovation consultant. In deze functie startte hij het web-to-print project mee op. Sinds april 2019 heeft Jos de leiding van VIGC overgenomen.
Expertisedomeinen waarvoor Jos bij het VIGC kan worden aangesproken zijn: online print, workflow optimalisatie, proces audits, changemanagement, projectmanagement en innovatietrajecten.