De kenniseconomie anno 2023

Beste lezer,

Beste wensen voor 2023 en welkom op de eerste VIGC Eye Opener van het nieuwe jaar. 2022 was een woelig jaar maar hield vooral een wake-up call in voor de grafische ondernemingen. Er dienen keuzes gemaakt te worden waarbij onafhankelijke, kritische informatie onontbeerlijk is. Hoe ga je als bedrijf om met duurzaamheid? Hoe organiseer je de energiebevoorrading voor je productieprocessen? Hoe zorg je voor een veilige digitale omgeving? Deze thema’s vragen een actief onderbouwd beleid binnen de ondernemingen.

Kijken we als voorbeeld naar de ‘klimaatcrisis’. De relatie tussen fossiele brandstoffen en klimaatopwarming werd reeds in de jaren 70 nauwkeurig en wetenschappelijk gedocumenteerd en is dus allesbehalve een plots opduikend fenomeen. Je kan ‘klimaatcrisis’ evenzeer interpreteren als ‘een lange termijn-werkplan om de economie te verduurzamen en versterken’.

Fig. Het verloop van de CO2-emissie in België. Welke bedrijven hebben de juiste keuzes gemaakt in de richting van een duurzame sterke economie?

Goed beleid en keuzes start met betrouwbare accurate informatie en het doet me deugd dat sprekers en lesgevers uit ons opleidingsaanbod vaak de nagel op de kop sloegen, enkele citaten:

  • Lerend netwerk ‘Duurzame Grafische Productie’
    Alex Fischer, Head of Public Relations at INGEDE (International Association of the deinking industry) gaf inzage in de geschiktheid van conventionele en digitale drukprocessen om inkt terug van de papiervezels te verwijderen. Hij vermelde dat een dalend papierverbruik een effect zal hebben op de zogenaamde ‘tissue papers’ (o.a. wc-papier). En wat zien we begin 2023? Een prijsstijging van 40% voor deze papiergroep!
  • Masterclass ‘Cyber Security’
    Digital workplace specialist Jerry Lenaerts benadrukte in deze masterclass hoe belangrijk het is voor een bedrijf/organisatie een actieplan voorhanden te hebben in geval van een cyber-aanval. De stad Antwerpen zal het intussen geweten hebben.
  • Masterclass ‘Energiezuinig drukken met UV-LED ‘
    In deze masterclass werd de energiehuishouding van inktdroging en uitharding uit de doeken gedaan. Jos De Groote, Managing Director bij Sadechaf Curing & Adhesives, voorspelde reeds geruime tijd dat energie niet goedkoop kan blijven en dat grafische bedrijven hun energieverbruik gaan moeten optimaliseren.

Ook in 2023 zien we het als onze kerntaak om jullie grondig te informeren. Naast onze opleidingen & events (https://www.vigc.be/events/) kunnen jullie rekenen op een maandelijkse goed gevulde nieuwsbrief. Hierbij mag je bijdragen verwachten van de VIGC-medewerkers, onze vaste externe redacteurs Stef Verhoeven, Alex Kunst, Ed Boogaard en andere internationale experten. Veel leesplezier!