Cybersecurity

Cybersecurity is een onderwerp dat vandaag heel erg aanwezig is in de bedrijfsvoering. Veel bedrijven zijn zich welliswaar bewust van de cyberdreiging maar weten vaak niet waar te starten als eerste stap. Dit komt een deel voort uit tijdsgebrek en focus op de dagelijkse werkzaamheden maar ook vaak uit gebrek aan praktische kennis. 

Bewustwording in een eerste stap in het cyberveilig maken van jouw bedrijfsprocessen en niet te vergeten externe klantendata (cfr variabele data printing). Soms kan dat al met heel eenvoudige tips & trics die uiteraard in een bedrijfsbeleid omgezet moeten worden om ze recurent te maken en maximaal te laten renderen.

De Vlaamse Overheid onder toezicht van VLAIO zet hoog in op het creëren van bewustwording en effectieve acties m.b.t. cybersecurity binnen onze Vlaamse KMO’s.

Binnen het Industriepartnerschap waar VIGC voor de grafische sector deel van uitmaakt, haken wij graag in op deze Vlaamse doelstellingen. VIGC kreeg de kans om de grafische sector te betrekken in een sensibiliseringstraject waarvan naast de Masterclass die regelmatig wordt aangeboden via de VIGC open opleidingskalender ook een toffe video met twee VIGC-leden en onze collega Carl Van Rooy werd opgenomen.