CSRD voor grafische bedrijven

Klimaat

Er beweegt heel wat op het vlak van bindende –en niet bindende wetgeving voor onze industrie en ook de grafische industrie zal hieraan niet ontsnappen. Om te beginnen moet een antwoord gevonden worden op de voortdurende klimaatcrisis. Hiervoor staan de 17 SDG’s (goedgekeurd door alle leden van de VN), het Parijs klimaatakkoord, het Europese ETS (Emission Trading Scheme) en de Europese Green Deal ter beschikking. Onder de Europese Green Deal vallen verschillende nieuwe doelstellingen zoals  SFDR, EU Taxonomy, Green Claims Directive, DPP (Digital Product Passport) , PPWR (Paper and Packaging Waste Directive) en EPR (Extended Producer Responsibility).

CSRD

De Europese Unie wil een ambitieuze transformatie naar een moderne, concurrerende economie die werkt voor mensen en zorgt voor stabiliteit, banen, groei en investeringen en met als doel tegen 2050 als eerste economisch blok in de wereld CO2- neutraal te zijn. Een van de belangrijke ontwikkelingen, die nu de aandacht trekt, is de Corporate Sustainability Reporting Directive, beter gekend als “CSRD”, een nieuwe EU-richtlijn. Ook deze CSRD kadert in de Europese Green Deal en is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). CSRD is bedoeld om bedrijven te verplichten meer transparantie te bieden en zo informatie te geven over de wijze waarop zij omgaan met en de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu, de maatschappij en goed bestuur. Dit is nu al gekend als ‘ESG’, Environment, Social and Governance.  Het zal ervoor zorgen dat het rapporteren van niet-financiële informatie net zo belangrijk wordt als de gekende financiële rapportage.

Voor wie?

De CSRD-verplichting begint bij alle beursgenoteerde bedrijven, bedrijven van openbaar belang en bedrijven die voldoen aan twee van deze drie criteria: meer dan 250 werknemers, meer dan 40 mio euro omzet per jaar, meer dan 20 mio euro op de balans. Hoewel CSRD dus in de eerste plaats gericht lijkt op grotere bedrijven, heeft het ook wel impact op kleinere bedrijven en KMO’s en zullen ook zij ermee geconfronteerd worden.

Impact

De grote ondernemingen zullen volgens de CSRD zeer veel nieuwe en heel specifieke informatie moeten vrijgeven. De vereiste hoeveelheid data zal op termijn de hele waardeketen moeten afdekken, dus er zal een verhoogde vraag naar transparantie komen van alle bedrijven waarmee samengewerkt wordt. Dit zullen dus ook de leveranciers en de klanten zijn. Tot 80% van de bijdrage kan afkomstig zijn van de waardeketen, dus ook stroomopwaarts van de leveranciers. De grote bedrijven zullen dus hun leveranciers gaan identificeren die meest impact hebben en wellicht ook van hen een gestandaardiseerde rapportage gaan verwachten. Dus het bedrijf waar je aan levert, zal van jou verwachten dat je bepaalde informatie kan verstrekken met betrekking tot je eigen duurzaamheidspraktijken en zal die informatie nodig hebben om aan hun rapportageverplichting te voldoen. Het zal dus belangrijk zijn te begrijpen welke informatie ze wellicht zullen nodig hebben en hoe je deze informatie kan beschikbaar maken.

Het bedrijf waaraan je levert kan ook van jou verwachten dat je gaat voldoen aan bepaalde criteria om met hen zaken te kunnen blijven doen, wat dan weer een stimulans kan zijn om je eigen duurzaamheidspraktijken te gaan verbeteren. Zo kan je de relatie versterken, maar ook je bedrijf gaan positioneren en onderscheiden van concurrenten voor andere toekomstige prospects en nieuwe zakelijke kansen genereren.

Ook al denk je misschien maar een kleine leverancier te zijn, is het belangrijk om in gesprek te gaan met de klant om hun verwachtingen te begrijpen.

Sommige bedrijven zullen interesse hebben in de milieuprestaties, zoals energieverbruik, waterverbruik, emissies van broeikasgassen of afvalbeheer. Ook de sociale impact van je bedrijf kan belangrijk zijn, arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, veiligheid op de werkplek en maatschappelijke betrokkenheid. Ze kunnen vragen stellen over hoe jouw bedrijf de mensenrechten respecteert in zijn activiteiten en ook in je toeleveringsketen.

Ze kunnen informatie vragen over jouw onderneming zoals de samenstelling van het bestuur, ethische normen, naleving van regelgevingen en richtlijnen. Ook duurzaamheidsdoelstellingen en de manier waarop je deze wilt bereiken kan interessante informatie zijn.

Transparante aanpak

Het zal altijd belangrijk zijn om open en transparant te zijn en ook al voldoet je bedrijf nog niet volledig, blijft het zinvol aan te geven welke stappen je onderneemt om bepaalde zaken aan te pakken en te verbeteren. Bedrijven die al proactief zijn op het gebied van duurzaamheid en CSR (Corporate Social Reponsibility) kunnen een concurrentievoordeel krijgen. Bedrijven die vooroplopen kunnen aantrekkelijker zijn voor grote klanten.

Blijf dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg de updates. Probeer te evalueren hoe duurzaamheidsrapportage in je bedrijf wordt aangepakt en bekijk intern welke duurzaamheidsindicatoren die relevant zijn voor je bedrijf kunnen gemeten worden.

Mocht je hierbij op moeilijkheden botsen, aarzel dan niet ons te contacteren.
Misschien is het interessant om met andere bedrijven te gaan samenzitten om best practices te gaan delen en eerder gezamenlijk aan duurzaamheidsdoelstellingen te gaan werken.

Door de juiste stappen te zetten en duurzaamheidsprestaties te verbeteren en ook de voordelen van transparante rapportage te omarmen, kunnen kleinere grafische bedrijven zich onderscheiden en groeikans benutten.

Meer info of hulp nodig, contacteer Veerle Vanpanteghem.

Veerle Vanpanteghem
Op 1 december 2020 nam Veerle Vanpanteghem de rol van Business Development Manager op. Veerle studeerde af aan het Higro (nu Arteveldehogeschool Gent) waarna ze aan de slag ging bij drukkerij Meulemans (nu Autajon) als verantwoordelijke van het inktlabo.
Daar kreeg ze meteen een inleiding in de boeiende wereld van de colorimetrie en het belang van kleurconsistentie in de verpakkinsgwereld.
Men een tussenstap als application chemist in het R&D-labo van Lawter International (ontwikkeling van drukinktharsen) , werkte ze meer dan 20 jaar bij een grote drukinktleverancier als (Key) accountmanager, waar niet alleen de commerciële maar ook de technische aspecten steeds nauwgezet opgevolgd werden.
Op die manier deed ze zowel ervaring op in coldset, heatset, smallbaanrotatie en sheetfed en dit in verschillende toepassingsgebieden, zowel commercieel drukwerk, publicatie als labels en verpakking. Veerle bouwde hierbij ervaring op met gekende uitdagingen zoals kleurbeheer, duurzaamheid en voedingscontact. Ook werkte ze mee aan IWT-projecten rond migratieaspecten van bedrukte materialen.