Marktonderzoek & whitepapers

Wij stellen onze grafische kennis en ons netwerk graag ter beschikking om u te helpen met al uw markt- en technologievragen. Hierbij kunnen we op maat bedrijven kwalitatief en kwantitatief gaan bevragen (B2B) om zo specifiek uw vraag te duiden en in kaart te brengen. U wordt actief betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding maar wij voeren het volledige onderzoek voor u uit. We leveren een sterk inhoudelijk en vormelijk document af.

Maar we hebben ook zelf veel bevragingen gedaan en toegang tot heel wat internationale rapporten en cijfers.  Deze kunnen ook als vertrekpunt dienen om rapportage te maken en zo bijvoorbeeld managementbeslissingen ondersteunen.

Of u gaat een nieuw product of nieuwe dienst op de markt brengen en hebt daarvoor omkaderende content nodig. U wilt misschien wel verschillende technologieën naast elkaar zetten? En dit al dan niet gekoppeld met bestaande data of nieuw te verkrijgen data. Wij kunnen u helpen om een whitepaper te schrijven die u zal ondersteunen in het bereiken van uw (commercieel) doel.