Certificatie ISO-12647

 

Een aantal klanten is actief op zoek naar ISO gecertificeerde drukkers.

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de grafische kwaliteit en kleurvoorspelbaarheid van drukwerk. Het toepassen van ISO 12647-2 biedt hiervoor een prima uitkomst: deze norm voor offset drukwerk bevat bindende kwaliteitsafspraken.

U kunt als offsetdrukkerij gecertificeerd worden op ISO 12647-2. Het ISO 12647-certificaat het middel om aan de buitenwereld te laten zien dat u voldoet aan de officiële drukstandaard.