Certificatie van Grafische Productieprocessen

Het VIGC certificeert reeds een decennium lang druk-en printprocessen. Ervaring werd opgebouwd via het samenwerkingsverband tussen Stichting Certificatie Creative Industrie en de technische experten  IGT en VIGC. Drukkerijen kunnen hierbij intekenen voor een certificatie voor offsetdruk (ISO12647-2) en proofing (ISO12647-7). Deze formule is nu uitgebreid met een up-to-date aanpak en extra mogelijkheden.

Nieuwe aanpak

Sinds de opstart van de certificatie zijn drukkerijen natuurlijk geëvolueerd: meer efficiëntie en flexibelere productie, betere communicatie met klanten, nieuwe technische mogelijkheden. Met de vernieuwde aanpak willen we drukkerijen ondersteunen om de kwaliteit van de grafische producten onafhankelijk en éénduidig te kunnen verifiëren en hierover professioneel met klanten te kunnen communiceren. Speerpunten van de nieuwe zijn:

Meer efficiënte certificatie-procedure

Naast het online intekenen, verzamelt de technische expert via dezelfde weg de noodzakelijke informatie voor de certificatieopdracht in. Verder wordt ook rekening gehouden met het toenemende gebruik van inline-meetsystemen op de drukpers. Deze data vormt een solide basis om samen met de metingen in het VIGC-lab de juistheid en stabiliteit van het drukproces aan te duiden. De beschikbare tijd van de technische expert zit maximaal in nuttige labo-analyse in plaats van verplaatsingen en wachttijd aan de pers: meer waarde voor het besteedde geld!

Verhogen van de relevantie van het kwaliteitscertificaat

Acceptatie van een drukorder kan enkel gebeuren als de verwachtingen van opdrachtgever en drukkerij gelijklopen. Beiden hebben een gedeelde verantwoordelijkheid: de juiste digitale data aanleveren en deze op de juiste manier transformeren tot een fysisch (analoog) drukresultaat. Eerste stap in de certificatieprocedure is dan ook éénduidig vast te leggen welk type digitale kleurdata in het proces verwacht wordt. Hierop wordt dan ook de volledige certificatieprocedure afgestemd: Hoe goed kan de drukkerij de digitale aangeleverde kleur van de klant transformeren naar gedrukte kleur?

Nieuwe mogelijkheden

Grafische workflows zijn vandaag de dag gekenmerkt door een ruime keuze in productiemiddelen (digitaal, offset,..), materialen (LED-UV inkten, nieuwe papiersoorten,…) en afwerking (lakken, vernissen,…). Naast het standaard ISO 12647-2 offset-certificaat komen nu ook de andere workflows (digitaal, offset,) en toepassingen (commercieel drukwerk, verpakkingen & labels, large format,…) in aanmerking voor kwaliteitscertificatie:

‘Custom’ configuraties

Bij de certificatie van ‘custom’ workflows (digitaal, verpakkingen, labels,…) worden de meest geschikte procedures en analyses uit het ruime aanbod standaarden (ISO, CIE,…) en specificaties (Pantone,…) geselecteerd om tot éénzelfde doel te komen: voorspelbare drukresultaten in functie van wat de opdrachtgever verwacht.

Testvorm op maat

Voor elke ‘custom’ configuratie wordt een testvorm op maat opgesteld. Zo worden de verschillende papierformaten en kleurconfiguraties afgedekt.

Logische werkwijze

Bovenstaande elementen vormen dan ook een logische certificatieprocedure. Chronologisch wordt dit: het vastleggen van de drukconfiguratie, doelwaarden en toleranties uit de beschikbare normen éénduidig definiëren, de uitgevoerde drukopdracht beoordelen en rapporteren en uitreiking van het certificaat indien aan de voorwaarden voldaan is.

Continue Verbetering

In de rapportage streven we continue verbetering na. Dit houdt in dat wordt aangegeven welke doelstellingen nauwkeurig behaald werden en waar er verbetering mogelijk is. Drukkerijen kunnen hierdoor hun prestaties opvolgen en tijdig ingrijpen als afwijkingen groter worden. Te vermijden zijn drukprocessen waarbij men balanceert op uiterste tolerantiegrenzen. Eén parameter buiten tolerantie betekent dat de afgesproken drukkwaliteit niet langer gegarandeerd kan worden waardoor er geen certificaat uitgereikt kan worden. Mogelijkheden tot een vooronderzoek en/of begeleiding zijn beschikbaar om dit te vermijden.

Proof-of-concept

Drukkerij Kapsenberg van Waesberge doorliep afgelopen zomer met succes de nieuwe certificatieprocedure. Een gesprek met Frank Kapsenberg, algemeen directeur, leverde ons alvast goede feedback op:

‘We zien dit certificaat als een middel om kennis en kunde in het bedrijf te maximaliseren: het certificatieproces dwingt je om nog kritischer na te denken en processen nog beter op mekaar af te stemmen. Zo hebben we in onze weg naar het certificaat bijvoorbeeld de grijsbalans op ons drukwerk aanzienlijk kunnen verbeteren. Met de hulp van het VIGC is onze drukker echt beter geworden: het proces wordt beter begrepen en nieuwe papiersoorten worden nu beter geïntegreerd. Certificaten kosten geld, maar zijn uiteindelijk kostenbesparend: er wordt efficiënter geproduceerd met hogere kwaliteit en er is minder tijdverlies doordat bijvoorbeeld geen mensen meer aan de pers moeten komen. De lean-aanpak van het VIGC heeft voor ons prima gewerkt. In de toekomst zien we dit zelf als een interessante service voor specifieke drukopdrachten: we sturen testvellen op en ontvangen feedback over wat er nog verbeterd kan worden.’

Fons Put
Fons begon zijn carrière als service engineer bij de KODAK Graphic Division in Brussel.
Na 2 jaar trad hij in de wereld van de kranten in de CONCENTRA groep: eerst als de
coördinator voor de afdeling "Imaging" en later als de grafische/technische specialist.

Sinds april 2006 is Fons senior consultant bij VIGC. In deze functie voerde hij talrijke
projecten op kleurmeting & normalisatie, publiceerde meerdere papers en doceert print professionals in de wereld van kleur.