Druktechnieken

Certificatie ISO-12647


Een aantal klanten is actief op zoek naar ISO gecertificeerde drukkers.

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de grafische kwaliteit en kleurvoorspelbaarheid van drukwerk. Het toepassen van ISO 12647-2 biedt hiervoor een prima uitkomst: deze norm voor offset drukwerk bevat bindende kwaliteitsafspraken.

shutterstock_148371248

U kunt als offsetdrukkerij gecertificeerd worden op ISO 12647-2. Het ISO 12647-certificaat het middel om aan de buitenwereld te laten zien dat u voldoet aan de officiële drukstandaard.

top


 Het VIGC kan u begeleiden in twee fasen

  • Bij de voorbereiding en het installeren van een gestandaardiseerd drukproces dat aan de normen van ISO 12647-2 voldoet
  • Bij het aanvragen van de ISO 12647-2 certificatie

top


 Hoe verloopt de certificatie?

De certificatie gebeurt in volgende stappen:

  • Intakegesprek: het opstellen van een plan van aanpak om de weg naar certificering te realiseren
  • Optioneel, indien nog niet aanwezig: Het invoeren van een gestandaardiseerd drukproces dat aan de normen van ISO 12647-2 voldoet
  • Audit waarbij drukwerk (fiat en oplage) geproduceerd en ingezameld wordt;
  • Analyse in een geaccrediteerd labo

Uitreiking van het certificaat bij een positief auditresultaat.

top


 De voordelen van ISO 12647-2 certificatie

Drukkerijen die ISO 12647-2 hebben ingevoerd vertellen ons dat in de praktijk dit de grootste voordelen zijn, in volgorde van belangrijkheid:

  • Significante kostenbesparingen door een gestandaardiseerd en efficiënt productieproces
  • Constantere kwaliteit van het drukwerk
  • Commercieel voordeel naar prospecten en nieuwe klanten

top


Interesse?

Neem contact met ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek
Contactgegevens:
Fons Put – fons.put@vigc.be – tel. +32 (0) 495 23 21 34

top


 

Contactpersoon