Jaarlijkse Check-up

van uw meest kritieke processen prepress en press

Een regelmatige controle van uw meettoestellen, PDF-workflow, drukpersen en lichtkasten staat voor een meer efficiëntie en kostenbesparende productie.
De VIGC Check-up is een jaarlijkse controle van uw...

Gestandaardiseerd drukken

Best Practices kleurreproductie

Zijn de kleuren bij het drukken bij u steeds constant? Ook bij herhalingsopdrachten? Of … gebeurt het wel eens dat een klant zijn drukwerk anders van kleur vindt dan de vorige keer?...

Certificatie ISO-12647

 

Een aantal klanten is actief op zoek naar ISO gecertificeerde drukkers.

Klanten stellen steeds hogere eisen aan de grafische kwaliteit en kleurvoorspelbaarheid van drukwerk. Het toepassen van ISO 12647-2 biedt hiervoor een prima uitkomst:...