Canon + MultiPress = 100% kostenbeheersing

Unieke gecertificeerde koppeling tussen MultiPress (Dataline) en PRISMAsync (Canon)

Het is niet meer onder stoelen of banken te steken, de vaste bedrijfskosten lopen gevoelig op. Verhoogde nuts- of arbeidskosten, en verhoogde grondstofprijzen dragen daar sterk toe bij. Dus het is niet meer dan normaal dat printproductiebedrijven op alle mogelijke manieren meer controle proberen te krijgen over hun dagelijkse kostenstructuur. Die controle is mogelijk door op voorhand nauwgezet en snel te calculeren hoeveel elke printjob zal kosten. Bovendien kan gedetailleerde nacalculatie de werkelijke kost van elk project beter in kaart brengen. Eens alle kosten precies berekend zijn, kan er bijgestuurd worden, waar nodig.

Toch zijn er in het hedendaagse printproductieapparaat hier en daar nog enkele blinde vlekken die kunnen opgeklaard worden. Om zo nóg beter zicht te krijgen op de werkelijke kost.

Het is dus uitstekend nieuws voor de hele sector dat Dataline, samen met Canon, recent een echte doorbraak realiseerde. Vanaf nu kan in de MIS-software van MultiPress de precieze kost van de inkjet gehanteerd worden. Digitale drukkosten 100% accuraat (na)calculeren? Dankzij de nauwe samenwerking tussen Canon & Dataline is dit nú mogelijk!

Wat is het werkelijk inkt-verbruik per opdracht?

Het probleem stelde zich al langer in de sector. Bij digitaal drukwerk wordt er gerekend met een prijs per klik / per kleur. Bij de berekeningen wordt die informatie automatisch overgenomen door MultiPress. Maar ook verschillende kwaliteitsniveaus en/of lagere productiesnelheden krijgen dezelfde prijs per klik / per kleur mee. En die informatie komt uiteraard niet altijd overeen met het werkelijke verbruik van inkt voor een bepaalde opdracht. Als bijvoorbeeld de kleurbezetting veel lager is, of als er voornamelijk tekst gedrukt wordt, zal het verbruik minder zijn dan bij opvallend reclamedrukwerk met veel kleuren en volvlakken.

Dus is het zaak om te weten te komen wat het werkelijke verbruik is van een drukopdracht, door middel van terugkoppeling na productie. Zo kan die specifieke informatie gebruiken worden om betere offertes te maken én duidelijker zicht te krijgen op de werkelijke kost van digitaal drukwerk. Los van het feit dat op die manier ook de mogelijkheid ontstaat om de basis-parameters veel fijner in stellen op basis van gemiddelden.

Next-level automatisatie

Dataline riep enkele jaren geleden hun certificeringsprogramma in het leven. Om zo MultiPress te connecteren met soft- en hardware van andere aanbieders. Door standaardkoppelingen met platformen van financiële en logistieke bedrijven, e-business, prepress en aanbieders van materialen kunnen Dataline en hun partners op een veilige en gestandaardiseerde manier de toegevoegde waarde van de MultiPress-installatie nog gevoelig verbeteren. Resultaat: next level automatisatie en efficiëntie-optimalisatie.

Vorig jaar slaagde Dataline er nu ook in om met Canon-apparatuur een succesvolle JDF/JMF-koppeling op punt te zetten. Meer bepaald met de PRISMAsync-front-end van Canon. Door deze koppeling kan de MultiPress-MIS/ERP rechtstreeks opdrachten uitvoeren op alle Canon-configuraties die aangestuurd worden door PRISMAsync. Denk hierbij onder andere aan bestandscontrole, impositie en de printopdracht zelf. Zowat alle mogelijke afwerkingen die Canon aanbiedt kunnen nu ook vanuit MultiPress rechtstreeks aangestuurd worden.

Werkelijke kost vs. vooraf berekende kost

Maar er is meer! Dankzij terugkoppeling van de gegevens in de PRISMAsync-front-end krijgt de drukker een zeer precies zicht op het werkelijke verbruik van inkjet. Deze informatie kan ook meegenomen worden in de MultiPress-nacalculatie. Dat betekent dat er nu glashelder zicht is op de werkelijke kost van de opdracht versus de vooraf berekende kost.

Dirk Deroo, CEO Dataline: ‘Vergis je niet, de berekening van de werkelijke verbruikskost van toner en inkjet die Dataline met Canon heeft gerealiseerd is uniek. MultiPress is in de sector de enige MIS/ERP-software die in staat is deze informatie te capteren en daar ook iets mee doet!

Deze gecertificeerde koppeling tussen MultiPress MIS/ERP-software en de PRISMAsync-workflow werd in 2021 vastgelegd in een Canon Application Note en verspreid binnen Canon, zodat elke MultiPress – PRISMAsync overal precies kan opgezet en ondersteund worden.

Conclusie

De druk op kostenbeheersing in drukwerk is zeer groot geworden, en daarin kan deze informatie een daadwerkelijk verschil maken. Hierdoor kunnen MultiPress-gebruikers hun concurrentiepositie gevoelig verbeteren. Zonder enige twijfel!

Wil je weten hoe de koppeling tussen Canon PRISMAsync en MultiPress precies werkt? Praat met onze experts!