Britse grafische branche voorzichtig positief

Het Printing Outlook-onderzoek wordt elk kwartaal door de Engelse KVGO variant BPIF uitgevoerd onder haar leden. In de laatste editie deden 102 bedrijven mee in de periode van 4 tot en met 23 januari. De bedrijven vertegenwoordigden met elkaar 5317 werknemers en een omzet van iets meer dan 820 miljoen pond (bijna 921 miljoen euro).

De BPIF conclusies voor het eerste kwartaal van 2023 in Engeland lopen min of meer in lijn met hetgeen het Duitse BVDM heeft becijferd op basis van de laatste ‘metingen’ in 2022. Uit het door IFO uitgevoerde onderzoek blijkt dat de bedrijfssituatie (groen), de bedrijfsklimaatindex (rood) en de bedrijfsverwachtingen (grijs), allemaal ‘richting positief’ staan. Echter met een index van 100% voor het jaar 2015, ligt de indexwaarde voor de drie parameters nog altijd ruim onder dat niveau op ca. 92%.

Bij onze oosterburen neemt het vertrouwen richting 2023 toe.

Eénderde van de Britse drukkerijen: Q4 2022 meer productiviteit

Uit het laatste Printing Outlook-onderzoek blijkt dat een derde (33%) van de Britse drukkerijen erin slaagde hun productie in het laatste kwartaal van 2022 te verhogen, terwijl 38% erin slaagde de productie stabiel te houden. De resterende 29% zag zijn output echter dalen. Het resulterende saldo (het verschil tussen de stijgingen en dalingen) bedroeg +4, een stuk lager dan de +27 in het derde kwartaal, maar net boven de prognose voor het vierde kwartaal (+3).

Voor het eerste kwartaal van dit jaar wordt een lichte verbetering van de prestaties verwacht.

Hoewel de respondenten hoopten dat de kosteninflatie haar hoogtepunt zou hebben bereikt, heeft de onzekerheid over de teruggeschroefde Britse overheidssteun in het kader van de nieuwe kortingsregeling voor energierekeningen dat sentiment afgeremd.

Dat resulteerde is de volgende verwachtingscijfers. 35% van de bedrijven verwacht voor het eerste kwartaal dat de productiegroei zal toenemen, 41% verwacht dat de productie gelijk zal blijven en 24% verwacht dat de productie zal dalen.

Betalingsachterstanden

De meest opvallende recente veranderingen rond de toegang tot financiering en kredietvoorwaarden zijn een stijging van de financieringskosten en een toename van betalingsachterstanden en oninbare vorderingen.

Veranderingen in betalingsgedrag opdrachtgevers Britse grafische branche.

Betalingsachterstanden in de grafische industrie zijn een oud probleem dat regelmatig een piek vertoont, en dat is precies wat er momenteel lijkt te gebeuren. De balans van de verandering in de betalingsachterstanden in 2022 (de blauwe lijn in de grafiek) is gestegen ten opzichte van 2020, tot een niveau dat in de afgelopen 11 jaar niet is gezien.

38% van de respondenten meldt een toename van het aantal betalingsachterstanden van klanten in de afgelopen 12 maanden (tegenover 23% in 2021), slechts 2% meldt een verbetering.

Britse grafische branche niet in energie compensatiemodel

Het nieuwe Energy Bills Discount Scheme, dat ingaat per 1 april is een versoberde versie van het eerdere Energy Bill Relief Scheme. Het nieuwe programma geldt voor 12 maanden. BPIF CEO Charles Jarrold zei dat hij het betreurt dat de printmedia branche niet is opgenomen in de lijst van ‘Energy and Trade Intensive Industries – ETII’. De papierindustrie valt daar wel onder.

Jarrold zei dat de branche niet in het ETII schema past omdat volgens de regering de branche te divers zou zijn in haar energieconsumptie. De Britten hanteren de zogenaamde SIC code, Standard Industrial Classification, te vergelijken met de door de KvK in ons land toegepaste SBI codes (Standaard Bedrijfsindeling).

In Engeland valt papierproductie onder de nieuwe ETII regeling, de printmediabranche niet.

Investeringsdoelstellingen

BPIF vroeg de bedrijven om hun drie belangrijkste investeringsdoelstellingen voor het komende jaar aan te geven. Op de eerste plaats stond weliswaar geen investeringsdoelstelling, maar vooral een kostenbesparende maatregel om de energiekosten te verlagen (57%). Vervolgens werden workflow optimalisatie en automatisering genoemd (38%). Duurzaamheid stond met 27% op de derde plaats. Investeringen op het gebied van productie apparatuur lagen beduidend lager, digital printing scoorde met 17% echter aanzienlijk hoger dan offset en flexo. Apparatuur in after-press scoorde met 22% de vierde plaats in de ‘investeringswensenlijst’.

Investeringsdoelstellingen voor het komende jaar.

De enorme kostendruk blijft een flinke rol spelen binnen de ontwikkeling van de branche. Toch is Kyle Jardine, econoom bij BPIF positief over het voorzichtige herstel van de branche.

In het rapport concludeerde hij bovenstaande als volgt: “De Britse grafische industrie blijft zich herstellen, maar het is niet gemakkelijk om dit herstel vol te houden. Het bredere economische landschap heeft een deuk geslagen in het vertrouwen van de industrie. Bedrijven passen zich aan, en vele willen nog steeds groeien. Het rapport toont aan dat de investeringsbudgetten en -prioriteiten van veel bedrijven opnieuw zijn geëvalueerd in de nasleep van de huidige kostencrisis – en vooral ook moeilijkheden bij het aanwerven van arbeidskrachten hebben de investeringen gericht op automatisering en workflowefficiëntie en de hoge energiekosten hebben van net zero en energie-efficiëntie een veel populairder doel gemaakt.”