Automatisatie is identiek aan automatiseren… of niet?

En klopt het dat dit steeds gepaard gaat met dure investeringen …?

Er is wel degelijk een verschil tussen de twee weliswaar bijna identieke (werk)woorden. Bij automatisatie gaat het om procesoptimalisatie door verschillende interfaces van een systeem aan te passen. Denk hierbij aan computer of elektronische bedieningselementen. Bij automatiseren wordt er veelal getracht om de werkzaamheden van een medewerker aan te passen naar een meer gecontroleerde manier van werken.

Beide acties hebben uiteraard toegevoegde waarde! Het verschil zit hem meestal in de kostprijs.  Bij automatisatie is er altijd een out of pocket kost omdat er soft- of hardware moet aangekocht worden. Bij automatiseren draait het veelal om  procesoptimalisaties waarbij organisatorische wijzigingen centraal staan en er geen out of pocket kosten moeten zijn.

Beide ‘automatisaties’ worden meestal op twee manieren bekeken:

  • Informatie wordt aangereikt vanuit de leverancier en na een korte evaluatie aangekocht.
  • Problemen in productie zet medewerkers aan tot nadenken om het probleem op te lossen en een deel van de handeling aan te passen.

Er zijn ook andere benaderingen die trouwens reeds langer bestaan, maar niet echt worden toegepast. De term ‘meten is weten’ is bij iedereen gekend. Maar de rapporteringen die hiervoor gebruikt worden slaan meestal terug op een kostenanalyse die het management gebruikt om aan te geven of er in productie goed of  slecht is gewerkt en minder op procesoptimalisatie waarbij aangegeven wordt hoe de productie gepresteerd heeft ten opzichte van de gestelde KPI’s.

Door het ganse proces van aanvraag tot levering onder de loep te nemen, kan er een duidelijk beeld worden geschetst van de status van het bedrijf t.o.v. automatisatie en automatiseren. Aan de hand van deze informatie kan er een plan van aanpak worden opgesteld dat de beide invalshoeken omzet naar concrete doelen. En dit op een gestructureerde en doordachte manier.

Vanuit VIGC hebben we een SWAiP (Smart Worklfow Automation in Print) scan uitgewerkt. Deze quick scan geeft het deelnemend bedrijf een goed zicht op zijn maturiteitsniveau op vlak van  automatisatie en automatiseren. Door het resultaat heel visueel voor te stellen, kunnen verbeteracties (op basis van de KMO-portefeuille) verder uitgewerkt worden en dit op het tempo van het bedrijf. De SWAiP scan is ontwikkeld met steun van het industriepartnerschap Agoria-Siris en Vlaio.

Belangrijk om hier mee te geven is dat de SWAiP scan geen grote inspanning vraagt van het productiebedrijf. En dit zowel op financieel vlak als op het beschikbaar stellen van manuren. In essentie gaat het over een vragenlijst die onder begeleiding met enkele medewerkers en een VIGC consultant samen wordt ingevuld.

Het resultaat is een duidelijk beeld waar er kan bijgestuurd worden enerzijds door automatisatie anderzijds door automatiseren. En dit per afdeling met onderscheid tussen mens of machine.

In de eerste helft van 2021 kan VIGC  bij slechts 8 bedrijven deze onafhankelijke scan uitvoeren. Innovatie Consultant Carl Van Rooy die de scan heeft uitgewerkt, vertelt er graag meer over in een individueel gesprek. Maak een afspraak met Carl op carl.van.rooy@vigc.be of telefonisch via +32 (0)475 332 603

Carl Van Rooy