Amazon-vriendelijke verpakkingen

Wist u dat het aandeel van Amazon in de Amerikaanse retailsector vandaag de dag groter is dan het totaal van de overige retailers in de Verenigde Staten samen? Amazon vertegenwoordigt daarmee 50% van de groei in de retail binnen de Verenigde Staten.

Fig. De marktwaarde van Amazon tegenover de overige retailers in de Verenigde Staten.

Als grote speler heeft Amazon een eigen ecosysteem voor de inventarisatie, handling, verzenden en retour van goederen. Andere bedrijven kunnen hierop ook intekenen om op de Amazon-marktplaats goederen te verkopen. Geschat wordt dat de helft van het Amazon aanbod bestaat uit extern aanbod. Om als externe partner in dit systeem te passen, stelt Amazon een aantal voorwaarden aan de productverpakkingen. Een voorbeeld hiervan is de “3-foot-drop“ test. Dit zijn een aantal valtesten waarbij er geen lekken mogen optreden. Hieronder verstaat men het vallen vanaf ongeveer 1m op de onderkant, bovenkant, de zijkanten en op een hoek van een verpakking.

Fig. Regels voor productverpakkingen in het Amazon Ecosysteem (“Fulfillment By Amazon”).

Amazon verovert als online retailer een groot deel van de wereld. Grote uitzondering is hierbij zeker China! Maar zeker voor de Vlaamse en Nederlandse markt liggen hier interessante kansen. Bedenk wel dat om mee op de Amazontrein te springen, de verpakkingen aan een set conformiteitsregels dienen te voldoen!