5 jaar ontwikkelingen in ‘verpakkingen met digitaal’

OPINIE – Sean Smyth is analist & adviseur bij Smithers. Van zijn hand verschijnen jaarlijks meerdere rapporten over de toekomst van uiteenlopende sectoren binnen de printmedia branche. Voor drupa keek hij naar ‘verpakkingen met digitaal’ en maakte een fraai overzicht van de beschikbaarheid van systemen in 2019 en 2023 met als doel nog een jaar vooruit te kijken naar drupa. De redactie geeft duiding aan beide overzichten.

Marktverschuivingen richting exclusiviteit in verpakkingen

Meer waarde toekennen aan printmedia ontwikkelt zich snel in het segment ‘digitale geproduceerde verpakkingen’. In commercial print bestaat ook veredeling, maar de kansen daar worden als kleiner ingeschat in een krimpende markt, waar kosten de boventoon voeren binnen een hoge mate van automatisering waar echt onderscheid nog nauwelijks te vinden is. Het aanbod van de grote internet gestuurde printbedrijven laat zien dat commercial print een ‘gewoonte’ is geworden. Verpakkingen kunnen op diverse fronten onderscheidend zijn.

Krimp in een aantal commercial print sectoren zet ‘traditionele’ bedrijven aan tot zoeken naar nieuwe mogelijkheden, die in ‘digitaal te produceren verpakkingen’ te vinden zijn.

Verpakkingen is een breed begrip, te denken valt daarbij aan etiketten, golfkarton, dozen, flexibele verpakkingen, harde kunststoffen, glas en metalen verpakkingen.

Digitale aanbieders verdeeld naar sectoren in 2019 – beeld Sean Smyth van Smithers

Sinds 2016 (de voorlaatste drupa) is in 8 jaar tijd het aantal digitale oplossingsaanbieders explosief gestegen. Voor velen in het segment commercial zijn doorgaans de alleen hun bekende namen zichtbaar in bovenstaand overzicht, maar in 2019 was ook toen al het speelveld veel groter dan aanbieders van digitale oplossingen in commercial print.

Vertrouwen in digitaal geproduceerde verpakkingen alleen maar toegenomen

Natuurlijk wordt bij aanvang van de ontwikkeling van productie systemen goed gekeken naar het langere termijn perspectief. Dat perspectief omvat binnen verpakkingen ook zeker de integratie met aanbieders van diverse in-line, near-line en off-line nabewerkingssystemen, die extra toegevoegde waarde kunnen bieden voor de talrijke applicaties die daarom vragen. In vier jaar tijd is gebleken dat vrijwel alle bestaande ontwikkelaars nog steeds een rol spelen, aangevuld met tal van nieuwe spelers. Tijdens drupa zullen dus ook zeker voor velen nog onbekende namen op de beursvloer een plek innemen. Met daarbij ook talrijke spelers uit China.

In vier jaar tijd veel gebeurd op gebieden als kwaliteit, duurzaamheid, efficiency, substraten, connectiviteit, workflows en automatisering

Digitale aanbieders verdeeld naar sectoren in 2023 – beeld Sean Smyth van Smithers

Smithers voorspeelt dat bovenstaand overzicht de komende jaren zal blijven groeien. Volgens vele analyses van het onderzoeksbureau is die ontwikkeling al jaren gaande op Europese, Amerikaanse en Aziatische evenementen en vakbeurzen. Dat de toeleveranciers van apparatuur daarbij vooral hun doelen richten op applicaties die merkeigenaren aanspreken, zal niemand meer verbazen.

In historisch perspectief bezien is het opvallend dat ten tijde van de toner ontwikkelingen de focus voornamelijk lag op de verkoop van apparaten, terwijl de ontwikkelaars nog nauwelijks zicht hadden op de marktvraag. Velen gingen er ‘zomaar vanuit’ dat toner offset (op den duur) zou gaan vervangen. Toner heeft dat nooit bereikt, maar is zeker niet verdwenen en doet juist nu weer volop mee in de snelheid die inkjet wel ontwikkelde door juist wel te kijken naar applicaties. Voor toner komen nu kansen in zicht, die voorheen niet werden gezien.

Digitaal – en met name inkjet – bereikt in vellen en rollen inmiddels snelheden en formaten die voorheen het exclusieve domein waren van offset, flexo en soms zelfs diepdruk.

Met snelheden van 11.000 vel B1 per uur of rollenmachines met 400 meter per minuut en zelfs formaten tot 2,8 meter breed is het applicatiespeelveld voor digitaal vrijwel oneindig. In-line procescontrole- en aanpassingen, de juiste inkten (UV- en watergebaseerde inkten) zullen zich conformeren aan de hoge eisen van merkeigenaren die met hun producten het onderscheid willen maken in tal van retail omgevingen.

Smyth verwacht dat het aandeel digitaal verder zal groeien, toch is het niet te verwachten dat op korte termijn offset en met name ook flexo ‘in gevaar’ zullen komen. Ook aan die kant zitten de ontwikkelaars niet stil. Eén ding is zeker, ook binnen verpakkingen zijn er nog tal van applicaties die langs ‘analoge’ weg het qua efficiency nog altijd winnen. Maar er wordt flink ‘geknabbeld’ aan dat ontkoppelpunt.

Digitale in-line afwerking onderscheidend

Coaten, lamineren, snijden, rillen, vouwen en lijmen, samen met een grote verscheidenheid aan versieringen zijn de onderscheidend factoren van spelers die ‘digitale embellishment’ oplossingen aanbieden. Ontwikkelaars zullen steeds meer single pass, sterk geautomatiseerde systemen laten zien om golfkartonnen dozen, kartonnen dozen en flexibele verpakkingen in één keer te bedrukken en af te werken.

De digitale front-endcontrollers worden steeds krachtiger, ze automatiseren en sturen de digitale afdrukeenheid aan terwijl ze tegelijkertijd de kwaliteit meten en controleren en vervolgens de afwerkingstechnologie instellen en aansturen. Deze aanpak helpt om de traditionele vaardigheden van persopzichters en vakmannen in de afwerking te vervangen – belangrijk nu geschoolde arbeidskrachten schaarser worden.

Workflows inrichten vergt nieuwe digitale competenties van proces operators nieuwe stijl

De talloze opdrachten met kleinere oplages vereisen een realtime workflow gekoppeld aan een realtime administratief proces. Bij het fors aantal toenemende opdrachten per dag is handmatig werk op beide gebieden uitgesloten. De redactie verwees in een recent artikel naar het bekende boek ‘Het Doel’, waarin fijntjes in ‘fictievorm’ wordt uitgelegd op welke wijze parallelle- en seriële processen moeten worden ingericht om te komen tot een bijna ideale ‘gebalanceerde fabriek’.

De efficiency van één productie eenheid wordt bepaald door het samenspel met alle andere productie eenheden in een ‘overall end-to-end workflow’, dus inclusief logistieke afhandeling

En dan mag de toepassingen van database aansturing voor personalisatie en/of segmentatie natuurlijk niet worden vergeten, want ook dat biedt een groot onderscheidend vermogen voor applicaties die daarom vragen. Merkeigenaren zoeken voortdurend naar onderscheidende vermogens om de klant te blijven binden.

Volgens Smyth zijn er nog wel een paar verrassingen te zien op drupa. Hij zegt dat er verschillende onder NDA vallende noviteiten getoond zullen worden, waarover hij nu dus nog niets kan communiceren. De redactie suggereerde al eerder dat het misschien wel Landa zal zijn die ‘ineens’ met een B2 machine zal verschijnen, want dat is binnen inkjet overduidelijk het meest populaire formaat, boven B1 uitstijgend.