25 jaar PDF en 16 jaar GWG, een statusrapport

We gebruiken het dagelijks allemaal en het is onlosmakelijk verbonden met onze grafische identiteit. Toch wordt er vaak (te) weinig over gesproken en nemen we het als een evidentie. PDF blies vorig jaar 25 kaarsjes uit en bijkomend heeft in de afgelopen 16 jaar de Ghent Workgroup (GWG), de Belgische organisatie die mee instaat voor het ontwikkelen van PDF standaarden, baanbrekend werk verricht.

De problemen die er vandaag de dag in het grafisch productieproces nog steeds zijn met aangeleverde bestanden, deels door het gebrek aan kennis voor het aanmaken van een correcte PDF, deels door het gebruik van niet-grafische programma’s, zijn soms een bron van ergernis en tijdverlies. Reden te meer om even stil te staan bij PDF en de tools die ertoe kunnen bijdragen dat we deze problematiek kunnen aanpakken.

In deze whitepaper maken we een evaluatie van een boeiende periode met veranderingen en evoluties in PDF.

Indien je jouw PDF flow wil bespreken of een problematische PDF wil laten analyseren, laat het ons weten, we werken graag mee aan een oplossing

Veel leesplezier

Carl Van Rooy