Iggesund Workington: 20.000 ton karton CO² neutraal

BEDRIJVEN – Met een aantal analisten uit de internationale papier- en kartonindustrie, belegde kartonfabrikant Iggesund een milieuconferentie in hun fabriek in het Engelse Workington. De insteek was een open discussie over de milieu-aspecten binnen producenten en gebruikers. • Leestijd ca. 3 minuten, lees ook deel 1

 

Johan Granas

Volgens milieu-ambassadeur Johan Granas van Iggesund gaat het te ver om te zeggen dat karton een redder van het milieu is. Maar het is zeker zo, dat de hedendaagse productie van karton als verpakkingsmiddel de CO² uitstoot wereldwijd verminderd.

20.000 ton verantwoord produceren

De fabriek in Workington produceert ongeveer 20.000 ton Incada karton per jaar, volledig CO² neutraal. Vijf jaar geleden startte de fabriek met een biomassacentrale, oorspronkelijk bedoeld om de energievoorziening in de toekomst van de kartonfabriek veilig te stellen. Door de jaren heen is die productie niet meer door fossiele brandstoffen te voeden. De biomassacentrale draait op houtafval dat niet voor de papierproductie gebruikt wordt, en zogeheten energieplanten, in dit geval wilgen, kweekt in de omgeving. In het natte Engelse Lake District zorgen de wilgen voor bescherming tegen overstromingen en vormen ze een schuilplaats voor de schapen. De boiler levert de totale energie van de papierfabriek. Dat betekent dat elektriciteit en stoom nodig is voor de droging van papier. Daarnaast zorgt de overcapaciteit voor energievoorziening in de directe omgeving.

Circulaire energiebronnen

De methode van het gebruik van circulaire energiebronnen wordt nu toegepast in beide papierfabrieken van Iggesund, zowel als die in Zweden als in Engeland. Volgens Granas is het moment bereikt dat de papier- en kartonproductie in Europa zorgt voor CO² vermindering. “De cirkel van anderhalf keer de aanplant, als het gebruik en het feit dat geen externe energiebronnen gebruikt worden voor de totale papierproductie, zorgt ervoor dat je in dit geval kunt zeggen, dat van het gebruik van karton en papier een positieve werking voor het milieu uitgaat. Maar dan ook alleen in deze gevallen.” Granas realiseert zich dat deze methode lang niet bij alle papier producerende bedrijven op de wereld wordt toegepast. Hij is voorzichtig om in dit verband te stellen dat meer gebruik van papier en karton zonder meer goed is voor het milieu.

De goedlachse milieu-ambassadeur is allerminst optimistisch als het gaat om de opwarming van de aarde. “De milieudoelstellingen worden niet op tijd gehaald en een opwarming van de aarde met twee graden is niet meer tegen te houden,” zo geeft hij aan. “De gevolgen zullen groot zijn.”

Plastic vervangen door karton

Het zou al helpen als plastic als verpakkingsmiddel voor een groot gedeelte zou kunnen worden uitgebannen. “De effecten voor het milieu zullen enorm zijn”, stelt Granas, en toont dat aan met de vergelijking tussen een grot aantal plastic verpakkingen en kartonnen verpakkingen. Een onafhankelijk onderzoek naar alle verschillende verpakkingssoorten geeft indrukwekkende resultaten. De studie vergeleek gelijke producten in metaal, plastic, glas en kartonnen verpakkingen. Die kochten de onderzoekers en lieten ze testen op hun impact voor het milieu. Alle aspecten van de wieg tot het graf werden in CO² equivalent omgerekend. De uitkomst is, dat voor de productie en recycling van een plastic zak van 9 gram, de CO² uitstoot meer dan drie keer zo groot is als de kartonnen variant van 58 gram. Dat komt door de manier waarop het afval verwerkt wordt, het plastic is verbrand en het karton is hergebruikt. Dat maakt het verschil. In Duitsland wordt meer dan 80% gerecycled. Ook plastic wordt gerecycled, maar een gedeelte wordt verbrand. Dat geeft weer uitstoot. Een ander voorbeeld is de blisterverpakking van een gloeilamp, waar het verschil 100x zo groot in CO² uitstoot is.

Milieu management uitgangspunt

Jonas Granas eindigt met een opmerking: “De groei van de wouden zorgt voor meer CO² opname. Het lijkt erop dat het gebruik van papier zorgt voor meer bomen. Dat zou betekenen, dat je met het gebruik van papier de wereld verbetert. Dat is niet zo, je kunt de Zweedse wouden niet isoleren van de rest van de wereld en je kunt de toenemende vraag naar kartonnen verpakkingen dan ook niet los zien van de CO² impact die dat heeft. Het kan wel, zo bewijst Iggesund. Een fabrikant die in zijn doelstellingen het milieu op de eerste plaats zet boven de economische doelstellingen. Die aanpak lijkt ze in het huidige tijdsbeeld geen windeieren te leggen.

[avatar size=”300″]