Wat doen we? Hoe helpen we u?

Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) kan u helpen bij het - soms moeilijke - proces van innovatie. Onze missie is immers de competitiviteit van bedrijven versterken door hen te steunen bij innovatie. Dit realiseren we via vier types van activiteiten:

Trendwatching: tijdig opportuniteiten en bedreigingen detecteren is het beginpunt van innovatie. Daarom bezoeken VIGC-medewerkers met de regelmaat van de klok beurzen en conferenties. Zo kunnen we snel nieuwe technologie, nieuwe marktconcepten en belangrijke evoluties in de markt detecteren. En deze bevindingen delen we dan ook met u. Via ons tijdschrift ‘Eye-Opener’ waar u een verslag krijgt van bezoeken aan conferenties en beurzen. Onze informatieportal GraphicBrain.com brengt de informatie rechtstreeks op uw scherm.

Basisinformatie en achtergrondinformatie: goede basiskennis en achtergrondinformatie over nieuwe technologie zijn belangrijk. Het VIGC speelt hierop in door seminaries aan te bieden die u net die informatie geven die u nodig heeft. Geen producttrainingen, wel toelichting bij de achterliggende technologie. Bv. PDF, JDF, kleur en kleurwaarneming. Ook een grondige introductie in grafische technologie bieden we aan, bv. om niet-grafisch geschoolde medewerkers vertrouwd te maken met allerlei begrippen, met de verschillende druktechnologieën, met de workflow. Deze seminaries worden op regelmatige tijdstippen gegeven, maar kunnen ook bij u in het bedrijf gegeven worden.

Onafhankelijke adviesverlening en innovatiebegeleiding: het VIGC helpt u op het gebied van efficiëntieverbeteringen in uw productieprocessen, als klankbord, als adviseur, als begeleider. Dankzij een multidisciplinaire aanpak kunnen we u helpen bij het optimaliseren van uw productieprocessen. Onder andere de optimalisering van de digitale workflow, optimalisering van de drukkerij door het drukken volgens ISO 12647, optimalisering van de kleurreproductie en de verbetering van gegevensuitwisseling met klanten. Ook begeleiding bij investeringsdossiers, die meestal van essentieel belang zijn, behoort tot onze activiteiten. Daarnaast begeleiden we bedrijven ook bij de ontwikkeling van hun ondernemingsstrategie en visie. En we voeren ook enquêtes en kwalitatieve marktonderzoeken uit.

Netwerking: dit is volgens een eigen enquête voor de meeste grafische bedrijven dé belangrijkste bron van informatie. Bij het VIGC kan u samenkomen met ‘gelijkgezinden’ om op een informele manier informatie uit te wisselen in onze ‘expertennetwerken’. En om te weten waar de vraag naar communicatie en grafische producten op termijn naartoe gaat, hebben we ‘visionaire netwerken’ opgestart, waarin belangrijke beslissingsnemers hun idee delen over hun drukwerkbehoeftes.

Alhoewel het uiteraard geen kernactiviteit is, verhuurt het VIGC ook haar seminarie- en vergaderruimte aan derden. En in haar gebouw op de Campus Blairon heeft het VIGC ook nog bedrijfsruimte te huur.

Strategische partners VIGC: