Test uw kennis!

De realisatie van drukwerk is een vrij complex, vrij technisch gebeuren. Er wordt met heel wat terminologie gegoocheld, er zijn heel wat factoren die het eindresultaat - en de beoordeling daarvan - kunnen beïnvloeden. En de vloed aan nieuwe technologie, nieuwe begrippen is niet te stuiten. Een goede, up-to-date kennis is niet enkel een pluspunt, het is eigenlijk een vereiste...

Test hier uw kennis over het grafisch productieproces en enkele belangrijke deelaspecten. Aan de hand van 10 meerkeuzevragen kan u - gratis en anoniem - uw kennis testen. Uiteraard krijgt u aan het einde van de test uw score te zien en kan u een rapport met meer uitleg over de vragen en antwoorden opvragen.

Volgende KennisTesten zijn momenteel beschikbaar:

 

Kennis opfrissen?
Wil u uw kennis opfrissen of aanvullen? Neem dan zeker een kijkje bij onze seminaries! Binnen een kort tijdsbestek - een halve of max. één dag - worden de verschillende thema's grondig, maar op een begrijpelijke manier, behandeld. En de evaluaties zijn steeds (zeer) positief. Vooral de praktijkgerichte aanpak, waardoor deelnemers naar huis gaan met praktische oplossingen voor problemen, wordt sterk gewaardeerd. Meerdere studies in de grafische sector hebben trouwens al aangetoond dat investeren in opleiding de enigste significante factor van verschil is tussen 'profit leaders' en de rest...

 

Score VIGC KennisTesten
En hoe scoren de deelnemers aan de VIGC KennisTesten? Dat is uiteraard een interessante - en belangrijke - vraag. Het antwoord vindt u op deze pagina.

 

 

   

Strategische partners VIGC: